אל תאפשרו לעובד לא מוסמך לרתך

מנהלי אחזקה: אל תאפשרו לעובד לא מוסמך לרתך!


שיתוף:
המכללה לריתוך